Verplichte zorg

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat u een gevaar voor zichzelf of anderen bent. Tot voor kort was een verplichte opname in een instelling de enige manier om u dan te helpen en het gevaar weg te nemen.

Met ingang van 1 januari 2020 maakt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) het mogelijk om verplichte zorg, zoals het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op u, poliklinisch of bij u thuis te geven. U kunt u dan makkelijker contact blijven houden met uw familie en vrienden en blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor uzelf en uw omgeving, of u zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn.

De Wvggz biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Altijd wordt gekeken naar welke aanpak het beste bij u past; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Bovendien geeft de wet u en uw familie bij verplichte zorg meer inspraak. U kan mee beslissen hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken wat u nodig heeft om deel te (blijven) nemen aan het maatschappelijk leven, zoals een woning en werk.

Het is echter veel beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht met u gaat dat verplichte zorg nodig is. Daarom is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen Mondriaan en alle partijen en instanties die van belang zijn voor uw gezondheid en signalen van familie, naasten en uw omgeving in een vroeg stadium worden opgevangen en serieus genomen. Zodat tijdig gestart kan worden met een passende behandeling.

Lees meer