Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

PIT is de afkorting voor Psychiatrische Intensieve Thuiszorg en kan worden ingezet als u thuis extra begeleiding nodig heeft.

U wordt bij uw dagelijks functioneren begeleid door een PIT verpleegkundige. Deze PIT verpleegkundige bezoekt u één of meer malen per week thuis gedurende een aantal uren per dag.

De PIT verpleegkundige zal u ondersteunen bij activiteiten die u ten gevolge van uw psychische of psychiatrische problemen op dat moment zelf niet meer kunt uitvoeren. PIT is aanvullend op reguliere ambulante behandeling. Vaak zal hiermee een klinische opname voorkomen worden. PIT kan ook worden gebruikt om ontslag van een klinische afdeling te vergemakkelijken of te vervroegen en kan een opname dus ook verkorten.

Lees meer