Wasservice

Bent u opgenomen binnen Mondriaan en wilt u de wasverzorging uitbesteden? Mondriaan beschikt over een wasservice.

Of u kunt deelnemen aan deze wasservice is afhankelijk van de locatie waar u verblijft. U kunt dit navragen op de afdeling waar u verblijft. Ook kunt u daar een informatiepakket met een aanvraagformulier aanvragen. Veelgestelde vragen over persoonsgebonden wasgoed zoals aanmelding en werkwijze, coderen van kleding, facturering en vergoeding vindt u in het 'Wasboekje' van Mondriaan en Lips+. Hier vindt u de tarievenlijst van Lips+ en Mondriaan.

Uitvoeringsregeling extra persoonsgebonden wasserijkosten WLZ

Wanneer u in het kader van de WLZ bent opgenomen en als gevolg van uw aandoening verhoogde wasserijkosten van persoonlijke kleding heeft, komen de kosten hiervan voor rekening van Mondriaan. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om extra kosten als gevolg van uw aandoening, bijvoorbeeld als u ten gevolge van incontinentie meerdere malen per dag van kleding moet wisselen. Vindt u het gewoon prettig om dagelijks een schoon overhemd aan te trekken dan zijn deze kosten voor eigen rekening. Ook stomerijkosten en het plakken van naamstickers op uw kleding komen niet voor vergoeding in aanmerking.

U kunt natuurlijk ook zelf uw persoonlijke was verzorgen wanneer u daartoe in staat bent. De verpleging kan daarbij behulpzaam zijn en de instelling stelt daartoe faciliteiten op de afdeling beschikbaar zoals wasmachines en drogers. Ook kunt u natuurlijk een familielid de was laten verzorgen.

NB.:

  • Wanneer u in het kader van de ziektekostenverzekering bent opgenomen, komen de volledige waskosten voor eigen rekening en is deze regeling niet van toepassing.
  • Deze regeling betreft niet het wassen van linnengoed dat verstrekt wordt door de instelling. Deze kosten worden uiteraard gedragen door de instelling.

De maandelijkse kosten die u maakt voor het wassen van persoonlijke kleding door een externe wasserij zijn tot een maximum bedrag van € 100 voor uw eigen rekening*. Uiteraard worden alleen de kosten in rekening gebracht die u ook daadwerkelijk maakt. Zijn uw waskosten hoger dan €100 en zijn de waskosten het gevolg van uw aandoening, dan zullen deze extra waskosten betaald worden door Mondriaan.

Hoe kunt u dit regelen?

Als u van mening bent dat u hiervoor in aanmerking komt dan kunt u als volgt handelen:

  • U meldt bij uw Persoonlijk Begeleider dat u denkt in aanmerking te komen voor deze regeling, dan wel uw Persoonlijk Begeleider signaleert dit voor u.
  • De Persoonlijk Begeleider zal controleren of u in het kader van de WLZ bent opgenomen en of er sprake is van verhoogde waskosten.
  • Indien dit het geval is, zal hij /zij de hoofdbehandelaar vragen te beoordelen of de verhoogde waskosten het gevolg zijn van uw aandoening. Indien ja, dan zal door hem/haar een schriftelijke verklaring worden ondertekend.
  • De crediteurenadministratie zal geïnformeerd worden over het gegeven dat u voor de regeling in aanmerking komt.
  • De crediteurenadministratie geeft aan Lips+ door welke patiënt voor de ‘uitvoeringsregeling extra persoonsgebonden wasserijkosten ‘in aanmerking komt.

*  dit is het gemiddelde bedrag dat maandelijks voor patiënten binnen Mondriaan en vergelijkbare instellingen aan waskosten wordt uitgegeven.