Medicatieoverzicht

Veel patiënten gebruiken medicijnen. Het is voor uw eigen welzijn van belang dat de behandelaar precies weet welke dat zijn. Sommige combinaties van medicijnen werken namelijk niet goed of zijn zelfs gevaarlijk. Vanaf 2014 moet de patiënt zelf voor een actueel medicatieoverzicht zorgen. Dat is gelukkig niet ingewikkeld.

Wat te doen bij ambulante behandeling, bijvoorbeeld polikliniek?

Voorafgaand aan een afspraak met de behandelaar, moet u bij uw eigen apotheek een actueel overzicht halen van de medicijnen die u gebruikt.

Wat te doen bij opname in de kliniek?

Als u bij Mondriaan wordt opgenomen moet u de behandelaar laten weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Wanneer u al een keer toestemming heeft gegeven om het medicatieoverzicht aan andere zorgverleners ter inzage te geven, kan de apotheek van Mondriaan daar gebruik van maken. Als dat nog niet geregeld is, wordt u alsnog om toestemming gevraagd. Bij ontslag uit de kliniek krijgt u van de afdeling het medicatieoverzicht op papier. Het is raadzaam om dit bij uw eigen apotheek af te geven zodat de apotheker op de hoogte is van uw huidige medicatie.

Neem voor vragen hierover contact op met uw behandelaar.