Klinische behandeling ofwel opname bij Mondriaan

Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt en ambulante of deeltijdbehandeling niet helpen, behoort een klinische behandeling ofwel opname bij Mondriaan tot de mogelijkheden.

Opname kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het geval van een acute crisis, waardoor iemand tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen. Ook kan opname nodig zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Opname/klinische behandeling betekent dat u voor kortere of langere tijd 24 uur per dag bij Mondriaan verblijft. Het behandelteam bestaat uit verschillende soorten behandelaars zoals een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker of een psychiatrisch verpleegkundige. De opname kan vrijwillig of gedwongen zijn en duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is. Indien u al een ambulante behandelaar heeft blijft deze meestal ook tijdens uw opname uw behandelaar.

Hulp thuis om opname te voorkomen

Hoewel klinische opname in bepaalde situaties absoluut noodzakelijk kan zijn, wordt nu veel meer dan vroeger onderkend dat het juist uw herstel ten goede komt als u actief onderdeel uit blijft maken van de samenleving, met behoud van uw rollen en netwerk. Ons uitgangspunt is dan ook: thuis behandelen als dat kan, opname alleen als dat echt moet. Zowel Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT) als Intensieve Hulp Thuis (IHT) wordt ingezet om opname te voorkomen.

Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT) is aanvullend op reguliere ambulante behandeling. Vaak zal hiermee een klinische opname voorkomen worden. PIT kunnen we ook inzetten om ontslag van een klinische afdeling te vergemakkelijken of te vervroegen en kan een opname dus ook verkorten.

Met Intensieve Hulp Thuis (IHT) kunnen we snel en adequaat reageren wanneer u door uw psychiatrische problemen in een crisis bent of in een crisis dreigt te raken.

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word?

Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen zich af of en wat ze hun kind over hun ziekte, middelenprobleem, of opname moeten vertellen. U wilt uw kind immers niet belasten. Uit onder­zoek blijkt dat het beter met kinderen gaat als ze weten wat er met de ouder aan de hand is. Het helpt een kind als het bij de opname betrokken wordt of goed voorbereid wordt. Het preventieprogramma Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO) kan hierbij ondersteunend zijn. Lees meer over KOPP/KVO.

Lees meer