Intensieve Hulp Thuis (IHT)

Hoewel klinische opname in bepaalde situaties absoluut noodzakelijk kan zijn, wordt nu veel meer dan vroeger onderkend dat het juist uw herstel ten goede komt als u actief onderdeel uit blijft maken van de samenleving, met behoud van uw rollen en netwerk. Ons uitgangspunt is dan ook: thuis behandelen als dat kan, opname alleen als dat echt moet.

Intensieve Hulp Thuis (IHT) wordt ingezet om snel en adequaat te kunnen reageren wanneer u door uw psychiatrische problemen in een crisis bent of in een crisis dreigt te raken. De zorg wordt daar geleverd, waar u zich het meest veilig voelt, in uw eigen woonomgeving. Zo zal de minst ingrijpende situatie ontstaan, waarbij uw rollen en uw netwerk zoveel als mogelijk bewaard blijven. Naast de zorg voor u, betrekken en ondersteunen we ook uw familie en andere naastbetrokkenen.

Doel en werkwijze

De behandeling richt zich op stabilisatie van uw situatie en is bedoeld om opname te voorkomen. De IHT medewerker onderzoekt wat daar voor nodig is en maakt samen met u een plan. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het plannen van de dag, het innemen van uw medicatie of dat u behoefte heeft aan een gesprek.    

De intensieve hulp thuis kan ook ingezet worden wanneer u na een opname weer naar huis gaat en daarbij nog extra ondersteuning nodig heeft. Binnen IHT bieden we zorg op maat: zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig en de behandeling sluit zoveel mogelijk aan bij uw hulpvraag.