Intake en start behandeling

Afhankelijk van de aard, ernst en complexiteit van uw klachten wordt u door de huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz van Mondriaan.

Na aanmelding krijgt u schriftelijk een uitnodiging voor een intakegesprek met één of meerdere hulpverleners, op een locatie van Mondriaan. Tijdens dit intakegesprek bespreken we u uw hulpvraag, verzamelen we aanvullende gegevens en proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. De intake kan indien nodig bestaan uit meerdere gesprekken.

Daarna zetten we alle intakegegevens op een rij en vindt er overleg plaats, waarin wordt besproken wat er aan de hand is (diagnose) en hoe u het beste geholpen kunt worden.

Een voorlopig behandelplan wordt geformuleerd. Spoedig daarna nemen we contact met u op om in een adviesgesprek het voorstel voor behandeling met u te besproken. Uw partner en/of directe familie worden, uiteraard alleen maar met uw toestemming, zoveel mogelijk betrokken bij uw behandeling.

De behandeling vindt, afhankelijk van uw problematiek, plaats in ambulante, deeltijd en/of klinische vorm. Ook biedt Mondriaan digitale behandeling.

 

Lees meer