Ambulante behandeling bij Mondriaan

Ambulante behandeling houdt in dat u (bijvoorbeeld een keer per week) een gesprek heeft met een behandelaar op een van onze Mondriaan locaties of bij u thuis.

Ambulante behandeling vindt plaats wanneer u psychische of psychosociale problemen heeft waarvoor geen opname nodig is. Ook kan het zijn dat door de ambulante behandeling een opname voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door Psychiatrische Intensieve Thuiszorg. Maar u kunt ook ambulante behandeling nodig hebben na een klinische opname (nazorg). Ambulante behandeling krijgt u op een locatie van Mondriaan of thuis in uw eigen omgeving (bijvoorbeeld vanuit onze Fact-teams).

Ambulante behandeling kan uitgevoerd worden door verschillende disciplines zoals psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten (ouderen)geneeskunde, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en PIT-verpleegkundigen, ervaringswerkers naast en met elkaar. Samen met u en uw naasten bepalen zij op basis van de diagnose en hulpvraag wat de beste behandeling is. Het doel is altijd het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te herstellen: uw klachten te verminderen of u er zo goed mogelijk mee leren om te gaan. Uw behandelaar kan besluiten dat het noodzakelijk is om naast individuele gesprekken uw behandeling te intensiveren met een vaktherapie, deeltijdbehandeling, preventieve cursussen of met activiteiten bij een activiteitencentrum.

Meer informatie over ambulante behandeling en therapieën voor kinderen en jeugdigen vindt u hier. 

Lees meer