Ondersteunende en structurerende behandeling

Het doel van deze behandeling is het verminderen van de klachten en het voorkomen van een terugval.

Daarvoor kijken we onder andere naar hoe u om gaat met uw klachten en hoe uw dagstructuur er uit ziet. Ook uw omgeving (bijvoorbeeld partner, kinderen) wordt bij de behandeling betrokken, indien u dit goed vindt. Er kan andere professionele hulp georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld thuiszorg of een dagbesteding om uw thuissituatie zo lang mogelijk stabiel te houden. Meestal wordt deze vorm van behandeling geboden door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV).