Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een klachtgerichte, kortdurende behandeling. De therapie gaat er vanuit dat gedachten invloed hebben op uw emoties en gedrag.

Mensen met psychische klachten gaan vaak uit van negatieve veronderstellingen, zoals ‘Ik ben niets waard' of ‘In mijn leven is alles ellendig verlopen'. Mogelijk herkent u dergelijke veronderstellingen bij u zelf. Deze gedachten zorgen er bijvoorbeeld voor dat u somber in het leven staat en kunnen  een depressieve stemming, angstklachten, gebruik van verslavende middelen en andere psychische klachten onderhouden.

In de cognitieve therapie leert u door oefeningen deze gedachten te herkennen en gaandeweg te vervangen door meer rationele gedachten. Als u bijvoorbeeld denkt ‘niemand houdt van mij ' dan wordt u bijvoorbeeld uitgedaagd in uw omgeving na te gaan of dit inderdaad zo is. Door u op die manier te confronteren met de realiteit lukt het deze negatieve gedachten bij te stellen en zo de stemming of andere psychische klachten te verbeteren.

Tijdens een klachtgerichte behandelvorm als CGT ligt de focus bij uw klachten zelf en de hinder die u ondervindt in uw dagelijks leven ten gevolge van deze klachten. Er wordt gestart met een uitgebreide analyse van de klachten. Wanneer, hoe vaak, waar komt het voor? Wat denkt u en doet u dan?

In Nederland wordt cognitieve therapie vaak gecombineerd met gedragstherapie. Tijdens het begin van de behandeling wordt u gestimuleerd door het geven van concrete opdrachten (boodschap doen, wandeling maken) om activiteiten te ondernemen en zo ook uw gedrag te veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is in onderzoek effectief gebleken bij de behandeling van verschillende psychische problemen en verslavingsproblematiek.