Programma 'Martinushuis'

Bent u in behandeling bij Mondriaan en wilt u meer grip krijgen op uw dagelijks leven, zoals omgaan met uw emoties, verantwoordelijkheid nemen, goed omgaan met uw eigen mogelijkheden/beperkingen en uw zelfvertrouwen vergroten?

Binnen het programma 'Martinushuis' kunt u deelnemen aan verschillende therapiëen. Samen met u kijken we welke therapie past bij uw hulpvraag. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt in groepen. In de laatste fase kijken we samen met u en de behandelaar en/of trajectbegeleiding naar een zinvol vervolg.

Voorbeelden van therapiegroepen zijn:

Naast deze therapiegroepen is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het deeltijdprogramma 'Adolescentengroep'

We werken met u vanuit uw aanwezige capaciteiten, houden rekening met uw beperkingen en zoeken samen naar uw groeimogelijkheden. Het gaat om concreet bezig zijn, in de groep, in het hier en nu. Het accent ligt niet op praten en/of graven in het verleden.

Deelname aan deze deeltijdbehandeling gebeurt op indicatie en na een verwijzing door uw behandelaar. Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats, waarin u samen met uw behandelaar doelen stelt en een individueel behandelprogramma samenstelt.

Tijdens de periode van de behandeling vindt er twee keer per jaar een evaluatie plaats waarin u samen met uw behandelaar de doelen evalueert en zo nodig bijstelt.