Therapiegroep 'daders van huiselijk geweld'

Dit behandelprogramma is in de eerste plaats bedoeld om te helpen voorkomen dat u opnieuw huiselijk geweld pleegt. Dit doen we door in te zoomen op het nemen van verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid nemen bij situaties met betrekking tot huiselijk geweld betekent het onder ogen zien van het eigen aandeel in de situaties die uit de hand lopen. Zonder bijvoorbeeld een excuus te bedenken, de situatie te rechtvaardigen of kleiner te maken, te rationaliseren of andere mensen/factoren de schuld te geven. Naast bewustwording van eigen verantwoordelijkheid worden alternatieven om conflicten op te lossen behandeld en in de praktijk uitgeprobeerd.

Tijdens de therapie leert u welke stappen op het vlak van gevoelens, gedachten en gedragingen tot escalatie hebben geleid. Maar ook zijn zelfacceptatie, zelfwaardering, autonomie, seksualiteit en intimiteit in relaties belangrijke aandachtspunten. Na het verkrijgen van persoonlijk inzicht is de time-out procedure een van de praktische vaardigheden die in het dagelijks leven kan worden ingezet.