Therapiegroep 'plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Dit behandelprogramma is in de eerste plaats bedoeld om te helpen voorkomen dat u opnieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont waardoor u in aanraking komt (of dreigt te komen) met politie en justitie.

Dit doen we de focus te leggen op uw eigen (seksuele) ontwikkelingsgeschiedenis en wordt op basis van het delictscenario een terugvalpreventieplan opgesteld. Ook komen de consequenties van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor pleger en slachtoffer en de naasten van beiden aan bod.