Agressiehanteringstherapie

AHT is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling gericht op gedragsverandering. Bij agressieproblematiek kunt u vaker en heviger dan anderen last hebben van woede en de vaardigheden missen om op een goede manier met deze woede om te gaan. Het lukt u bijvoorbeeld niet om op een manier te reageren waarbij u uw eigen doelen bereikt en tegelijkertijd u de rechten van anderen niet aantast.

AHT is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met frequent agressief gedrag (zogenaamd korte lontje) als reactie op een (vermeende) provocatie. Het agressief gedrag kan bestaan uit verbale bedreiging, fysieke mishandeling, openlijk geweld, diefstal met geweld, weerspannigheid, vandalisme en brandstichting met gevaar voor personen. Meestal gebeurt deelname aan de AHT binnen een verplicht juridisch kader, maar er kan ook op vrijwillige basis aan het programma deelgenomen worden.

Behandeling

Tijdens deze therapie leert u op een betere, niet-gewelddadige manier om te gaan met vervelende situaties en gevoelens van irritatie, boosheid, woede of agressie. U leert op te komen voor uw eigen belangen, zonder anderen daarbij te benadelen.

Deze groepsbehandeling bestaat uit 4 modules van ieder 9 bijeenkomsten:

 • Motivatie, bewustwording en woedebeheersing:
 • Sociale vaardigheden
 • Moreel redeneren en verantwoordelijk handelen
 • Levenslijnen en agressiemanagementplan

De agressiehanteringsgroep is een halfopen groep van 6 tot 10 deelnemers waarbij aan de start van iedere module nieuwe deelnemers kunnen instromen. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de John F. Kennedylaan 305 in Heerlen en duren 1 uur en 45 minuten, met aansluitend een uur psychomotorische therapie.

De groep wordt geleid door een psycholoog, een ambulant behandelaar en een psychomotorisch therapeut. U krijgt een werkmap met huiswerkopdrachten in de vorm van praktijkoefeningen. Er zijn drie follow-up bijeenkomsten die plaatsvinden met een tussenperiode van een maand.

Doelstellingen en resultaten van de behandeling

Het hoofddoel van de agressiehanteringstherapie is dat u geen agressie meer gebruikt.
Subdoelen hierbij kunnen zijn:

 • Het verkrijgen van meer inzicht in uw eigen handelingen
 • Het leren waar de agressie vandaan komt, welke situaties agressie kunnen ontlokken. Hoe meer zicht u krijgt op uw handelen, of uw manier van doen, des te meer vat u krijgt op de keuzes die u maakt in het leven.

Resultaten van de behandeling zijn afhankelijk van uw eigen inzet. Hoe meer u zich kunt en durft open te stellen, des te meer u kunt leren. Voorbeelden van mogelijk resultaten zijn:

 • Situaties (beter) kunnen verlaten, time-out kunnen en durven nemen
 • Spanning kunnen verminderen en beter gebruik kunnen maken van sociale vaardigheden
 • Situaties anders leren bekijken dan de voor u gebruikelijke manier (negatieve interpretatie, invullen).
 • In staat zijn om beter uw grenzen aan te geven, maar ook weten hoe om te gaan met (bepaalde) emoties.
 • Zien dat grensoverschrijdend gedrag niet de enige manier is en weten hoe uw levensgeschiedenis uw huidige gedrag kan beïnvloeden.