Delictketengroep (DKG)

In deze groep wordt het strafbaar feit dat u heeft gepleegd besproken en alles wat daarop van invloed is.

Aangezien dit één van de meest belangrijke onderdelen is van de behandeling, volgt iedereen deze groep. Doel van deze therapie is uw delictgedrag stap voor stap in beeld te brengen. Daarbij werkt u aan een individueel terugvalpreventieplan dat gericht is op het voorkomen van het plegen van delicten.