Psychotherapie bij psychose

Bij psychotherapie staat het praten over psychische problemen centraal. Dat kunnen individuele gesprekken zijn met een psycholoog of psychiater, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep).

Praten kan de problemen niet altijd oplossen, maar kan wel helpen anders tegen de moeilijkheden aan te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of situaties anders aan te pakken. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.

Uit onderzoek blijkt dat met name cognitieve gedragstherapie mensen met psychotische verschijnselen helpt meer controle te krijgen over de symptomen en de gevolgen daarvan. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van ongewenste gedachten en het gedrag dat hieruit voortkomt.

Een andere vorm van psychotherapie is de gedragstherapie Acceptance en Commitment Therapie (ACT). ACT combineert onderdelen van cognitieve therapie en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) met acceptatie en mindfulness. Met ACT kunt u leren zich te richten op zaken die u op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals uw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.