Psycho-educatie bij Psychose

Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting met de bedoeling om inzicht te geven in de psychotische klachten en te leren omgaan met de gevolgen ervan.

Tijdens psycho-educatie wordt u geïnformeerd over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, eventuele gevolgen en de behandeling. Dit is belangrijk voor uzelf,  maar ook voor familie en andere betrokkenen. Onderzoek laat zien dat een goed voorlichtingsprogramma de kans op een volgende psychose verkleint. Psycho-educatie kan plaatsvinden in de vorm van een cursus of vaardigheidstraining zoals de Liberman training 'omgaan met psychotische symptomen', maar ook in een persoonlijk gesprek met uw behandelaar.

Voor familieleden van mensen met een psychose of schizofrenie biedt Mondriaan een specifieke psycho-educatiecursus.