Holdinggroep

De Holdinggroep is een vorm van dagbehandeling waarbij structureren en stabiliseren voorop staat. Soms wordt de holdinggroep ook ingezet bij het stellen van uw diagnose.

In de Holdinggroep werkt u aan doelen zoals:

 • het voorkomen of doorbreken van een crisis
 • het aanbrengen van structuur in uw dagelijks leven o.a. door deelname aan het ochtendprogramma (3 dagdelen)
 • het doorbreken van een neerwaartse spiraal
 • toewerken /kennismaken met een zinvolle dag invulling
 • versterken en ondersteunen van uw capaciteiten
 • starten met het ontwikkelen en/of ondersteunen van vaardigheden.
 • kennismaking met deelname aan een groep
 • psycho-educatie 

De holdinggroep is een open groep, bestaande uit max 10 personen, waar patiënten in- en uitstromen.

Het programma bestaat uit :

 • een weekopening
 • sociale vaardigheidstraining
 • psycho-educatie door een behandelaar en een ervaringsdeskundige
 • ergotherapie
 • psychomotorische therapie

De behandeling in de holdinggroep duurt maximaal 3 maanden (of in principe 2 keer 6 weken). Uw behandelaar kan u aanmelden voor de holdinggroep.