Therapie OP maat

Soms heeft u ondersteuning nodig om de regie over uw leven weer terug te vinden. Therapie OP maat (TOP) biedt u een gestructureerde en groepsgerichte behandeling met een individueel programma, toegespitst op uw hulpvraag en rekening houdend met uw mogelijkheden en beperkingen.

Uit het ruime aanbod aan therapieonderdelen zoals vaktherapieën, ergotherapie, sociale vaardigheidstraining en libermanmodule stellen we met u een therapierooster op maat samen.

Tijdens dit therapieprogramma van 1 tot 5 dagen is uw behandeling vooral gericht op het verkrijgen en behouden van meer structuur, ik-versterking en het zelf ervaren. We streven naar het voorkomen van crisis, het doorbreken van een neerwaartse spiraal en bieden u inzicht in uw gedrag, klachten en sociaal functioneren.

Binnen een veilige en beschermde leeromgeving, kunt u opgedane inzichten, vaardigheden en gedragsveranderingen direct oefenen en toetsen. Door het ervaringsgericht leren worden veranderingsprocessen in gang gezet. Er is aandacht voor uw persoonlijke groei en veranderingen, passend bij uw capaciteiten.

Ook wordt u tijdens dit therapieprogramma gestimuleerd en gemotiveerd tot een adequate zelfzorg, een dagstructuur met een zinvolle dag invulling en sociale contacten.

De duur van Therapie OP maat wordt in samenspraak met u, uw behandelaar en de therapeuten afgestemd op uw doelen. Uw behandelaar kan u aanmelden.