Adolescentengroep

De identiteitsontwikkeling bij adolescenten (jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar) kan door psychische problemen in de knel komen. De problemen die je dan ervaart kunnen heel verschillend zijn.

Binnen Mondriaan kan deelname aan de adolescentengroep een onderdeel van je behandeling zijn. Deze groep bestaat uit deelnemers die herstellende zijn van een psychose en/of leiden aan stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen of een verslaving.

Doel en werkwijze

Het programma heeft als doel om jou en andere adolescenten op een gestructureerde manier met elkaar in contact te brengen en ervaringen te laten delen. Je kunt steun en herkenning vinden bij elkaar en elkaar ondersteunen in het opbouwen en vasthouden van een sociaal netwerk. Er wordt actief gewerkt aan herstel van maatschappelijke participatie. Je leert om (opnieuw) zelf verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van werken, wonen en vrije tijdsbesteding.

In de groep krijg je meer inzicht in eigen gedrag/patronen, eigen kwetsbaarheid, eigen behoeftes, kwaliteiten en valkuilen. Je werkt aan het vergroten van eigen initiatief en het opbouwen van zelfvertrouwen.

De Adolescentengroep is een open groep bestaande uit 8 tot 10 personen, die onder begeleiding deelnemen aan diverse vaste groepsgesprekken afgewisseld met non-verbale therapieën.

Meer over het programma

Het programma is ondersteunend aan de behandeling en omvat vier dagdelen per week. Echter in onderling overleg kun je ook aangemeld worden voor één, twee of drie dagdelen. Het programma bestaat uit een weekopening, psychomotore therapie, psycho-educatie, creatieve therapie en koken.

Bij afmelding wordt een reden gevraagd. In de groepsrondes besteden we aandacht aan de aan/afwezigheid. Elkaar motiveren, ondersteunen, bevragen kan daarbij gebruikt worden.

De duur van het programma varieert van enkele maanden tot ongeveer een jaar. Gedurende deze periode evalueren we regelmatig samen met jou en jouw behandelaar de deelname aan het programma.

Het programma wordt aangeboden door agogische medewerkers en (vak) therapeuten elk vanuit hun specifieke deskundigheid met een psychiater op de achtergrond. Je blijft in behandeling bij jouw eigen behandelaar.

Aanmelding en locatie

Aanmelding vindt plaats door je eigen behandelaar vanuit de FACT teams of PsyQ. Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw persoonlijke doelen waar je aan wilt werken gedurende deelname.

Het programma van de adolescentengroep vindt plaats in het Martinushuis, T 06 55461608.