Module 'Vroeger en verder'

Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten opleveren. Bijvoorbeeld als sprake is geweest van seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. In sommige gevallen is er sprake van een complexe posttraumatische stressstoornis (complexe PTSS).

U kunt bijvoorbeeld last hebben van klachten als nachtmerries, herbelevingen, waakzaamheid, wisselende stemmingen, een laag zelfbeeld en problemen in de omgang met andere mensen.

Indien er sprake is van complexe PTSS-klachten kan er gekozen worden om te starten met stabilisatie. Het doel van de stabilisatietraining na seksueel misbruik of mishandeling ‘Vroeger en verder’ is, dat u meer inzicht en controle krijgt over uw denken, voelen en handelen en dat u meer vorm kan geven aan een meer passende levensinvulling. Daarnaast leert u gevoelens meer te verdragen en gebruiken om deze niet langer te vermijden. Er is vooral aandacht voor het leren omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen, nu en in de toekomst.

Meer over de training

In de training krijgt u informatie, praktische vaardigheden en gedragstherapeutische technieken aangereikt om te komen tot meer stabiliteit in uw dagelijks leven. Vaak vinden mensen ook veel herkenning en erkenning bij elkaar. Nare en traumatische ervaringen worden niet gedetailleerd in de training besproken.

Deze stabilisatietraining is een gesloten, gestructureerde groepsbehandeling, die niet gericht is op verwerking van het verleden, maar op het stabiliseren van de klachten.

Er zijn 20 groepsbijeenkomsten en 2 terugkombijeenkomsten na 3 en na 6 maanden (elk van 90 minuten). Deze bijeenkomsten worden begeleid door een psycholoog en een verpleegkundige. Ondersteunend is er eens per 2 weken een individueel contact waar persoonlijke zaken kunnen worden besproken gerelateerd aan de training, geoefend kan worden met de vaardigheden en hulp wordt geboden bij het maken van het huiswerk.

Na de training

Na het afronden van de training kan het zijn dat uw behandeling afgesloten wordt, of dat u vervolgbehandeling krijgt bij het behandelprogramma psychotrauma en angststoornissen voor PTSS-klachten of binnen het behandelprogramma persoonlijkheid indien klachten op het vlak van emotieregulatie en sociale interactie op de voorgrond staan.