Systeemgroep

De systeem-deeltijdgroep is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, die problemen ervaren in het omgaan met anderen. U vindt het bijvoorbeeld lastig om een relatie aan te gaan of te behouden. U heeft problemen met het omgaan met ruzie of conflicten. Of er zijn bijvoorbeeld problemen met ingewikkelde familierelaties, moeilijkheden met het ouderschap en de opvoeding van de kinderen.

De systeemgroep is een groepsbehandeling waarbij we werken vanuit het systeemdenken. Ieder mens is verbonden met zijn sociale omgeving. Daar is een verleden met het gezin van herkomst, het heden met uw huidige relaties en er is een toekomst.

In deze therapie kijkt u naar uw verschillende posities, relaties en rollen. U leert uzelf en uw geschiedenis beter te begrijpen. Tijdens de groepsbijeenkomsten nodigen we u uit om uw verleden te aanvaarden, een betere balans te vinden in het heden en een plan te maken voor uw toekomst en dat wat u daarin anders wil doen.

In de behandeling:

  • krijgt u zicht op welke onbewuste gedrags- en relatiepatronen u weerhouden om uw doelen te bereiken
  • leert u hoe deze patronen zijn ontstaan en hoe u gedrag kunt ombuigen
  • werkt u aan acceptatie/aanvaarden  
  • leert u nieuw gedrag aan
  • leert u meer verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag

Uw oude patronen om met het leven om te gaan worden al doende zichtbaar in de groepsdynamiek. Dit kan confronterend zijn. U krijgt hulp en uitleg om andere gedragsvaardigheden te oefenen in de diverse therapieën. U mag in de individuele gesprekken de voor u belangrijke volwassen personen meenemen naar uw behandelaar.

Meer over de groep

Het betreft een halfopen groep van gemiddeld 8 deelnemers. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in Heerlen, locatie Welrade.

Tijdens deze intensieve deeltijdbehandeling wordt hoofdzakelijk gewerkt in een groep en wordt gebruikt gemaakt van verschillende behandelvormen. Daarnaast vinden individuele gesprekken met een systeemtherapeut plaats, waarbij uw evt. partner en/of directbetrokkenen, zoals ouders, broers of zussen op uw initiatief of op verzoek van uw therapeut betrokken worden.

De behandelduur is 6 maanden met een verlengingsmogelijkheid tot 8 maanden.