Health4U

In deze cursus leert u groepsgewijs stilstaan bij een gezonde levensstijl.

 Dit gebeurt aan de hand van drie thema’s:

  • gezond eten
  • gezond bewegen
  • gezond denken en doen

Het doel is om bewustwording bij u te creëren t.a.v. gezond leven, niet om af te vallen. De cursus duurt  ongeveer 4 maanden, waarbij theorie direct in verband wordt gebracht met de praktijk.

Het praktische deel richt zich op:

  • actief zijn in de keuken
  • hoe om te gaan met boodschappen doen
  • menuplanning
  • iets actief ondernemen qua beweging

Indien u nog helemaal niets doet in het kader van beweging wordt u gevraagd deel te nemen aan de sportactiviteiten.

Praktische informatie Health4U in Heerlen

De cursus start jaarlijks in april tot voor de kerst en vindt iedere maandagmiddag (m.u.v. de vakanties) plaats in de Brök te Heerlen. U kunt in Heerlen alleen deelnemen aan de cursus als u in behandeling bent bij Mondriaan. Uw behandelaar kan u aanmelden bij Yvonne Hendriks of Minke Swaen.

Praktische informatie Health4U in Maastricht

De cursus start altijd in maart en oktober en vindt iedere woensdagmiddag plaats in het Martinushuis te Maastricht. Om in aanmerking te komen voor deze cursus dient u in behandeling te zijn bij Mondriaan. Uw behandelaar kan u aanmelden.

Lees meer