Mentalization-Based Treatment (MBT)

Binnen deze behandeling staat bewustwording van uw handelen, gevoelens en gedrag met name binnen sociale interactie staat centraal. Vanuit deze bewustwording wordt gewerkt aan verandering.

Mentalization-Based Treatment (MBT) ofwel mentaliseren bevorderende therapie is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels worden ook mensen met andere persoonlijkheidsproblematiek succesvol behandeld met behulp van MBT.

Kenmerkend voor persoonlijkheidsproblematiek is dat er gemakkelijk verstoring in het mentaliseren optreedt. Mentaliseren verwijst naar het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit achterliggende gevoelens, gedachten en intenties. Problemen hierin leiden vaak tot symptomen zoals stemmingsschommelingen, overgevoeligheid, wantrouwen of impulsief gedrag. Een MBT-behandeling is gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen en het vergroten van gevoelens van vertrouwen ten opzichte van anderen. De ervaring leert dat, als mensen beter kunnen mentaliseren en beter durven vertrouwen op anderen, zij minder last zullen hebben van psychische en interpersoonlijke klachten.

De behandeling start met een introductiecursus in een groep (10 bijeenkomsten). Hierin krijgt u uitleg over persoonlijkheidsstoornissen, kernbegrippen als mentaliseren en hechting en over de behandeling. Ook worden behandeldoelen voor de MBT behandeling opgesteld.  Daarna bestaat de MBT-behandeling uit groepspsychotherapie, groepsgewijs creatieve therapie/beeldende therapie en individuele gesprekken bij een psychotherapeut en een sociotherapeut. Op indicatie is een consult bij de psychiater mogelijk, die ook beoordeelt of medicamenteuze behandeling van meerwaarde kan zijn. De maximale behandelduur binnen de MBT is 12 maanden. Indien nodig wordt daarna gezocht naar passende na- of vervolgbehandeling.

Er zijn verschillende MBT-groepen binnen PsyQ, namelijk een reguliere groep voor volwassen patiënten en een groep voor jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar). De opbouw van de behandeling is identiek. Binnen de groep voor jongvolwassenen wordt meer stilgestaan bij de problematiek die kenmerkend is voor deze levensfase.