Sociale vaardigheidstraining

Misschien heeft u moeite met enkele basale sociale vaardigheden, zoals het opkomen voor uzelf, een praatje maken, omgaan met kritiek en complimenten of het aangaan van sociale contacten.

Mogelijk herkent u bij u zelf onderstaande uitspraken:

  • “Ik kan geen nee zeggen”
  • “ik klap dan helemaal dicht”
  • “ik krop eerst alles op en gooi er daarna alles in één keer uit”
  • “ik weet nooit wat ik moet zeggen als ik in de wachtkamer zit”
  • “iemand sprak me aan en ik wist niet hoe te reageren”
  • “hoe rond ik een gesprek af?”

Met de sociale vaardigheidstraining ondersteunen wij u bij het vergroten van uw sociale vaardigheden door: 

  • het aanleren van sociale vaardigheden middels de Goldsteinmethodiek
  • het vergroten van uw zelfredzaamheid, uw zelfstandigheid en uw zelfvertrouwen in het contact met anderen.

Meer over de training

De training bestaat uit 3 modules. Iedere module bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De training start bij voldoende aanmeldingen. Om deel te nemen dient u in behandeling te zijn bij Mondriaan. De training is een aanvulling op uw reguliere behandeling. Uw behandelaar kan u aanmelden.

Voorafgaand aan de training vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats tussen u en één van de trainers. Hierin krijgt u uitleg over de training en inventariseren we samen met u uw persoonlijke leerdoelen.

Aan de hand van eigen voorbeelden en ervaringen en door middel van actief oefenen werkt u aan deze persoonlijke leerdoelen. Na het oefenen binnen de groep, kunt u de geleerde technieken individueel toepassen in uw persoonlijke situatie.