Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT is een kortdurende gesprekstherapie. De therapie is gebaseerd op het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

De therapie wordt vooral toegepast als blijkt, dat de psychische problemen samenhangen met uw relaties met anderen.  

IPT kent vier punten waarop de therapie zich kan concentreren, namelijk rouw om een belangrijk verlies, een conflict met een belangrijke ander, een grote verandering in sociale rollen of een tekort in sociale vaardigheden of sociaal contact. De behandeling focust zich op één van deze aspecten. U gaat samen met uw therapeut na hoe recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen een negatieve invloed hebben op uw leven en vervolgens wat de mogelijkheden tot verbetering zijn.