Training 'Vrije Tijd'

Het deelnemen aan recreatieve activiteiten bevordert de gezondheid en uw welzijn en helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden. Misschien heeft u, vanwege uw psychische klachten, moeite met het adequaat, aangenaam en zinvol invullen van uw vrije tijd? Mondriaan biedt met de training ‘Vrije Tijd’ coachende behandeling op dit gebied.

In deze training leert u op een systematische manier specifieke vaardigheden die nodig zijn voor deelname aan recreatieve activiteiten.

Doelstellingen

In deze training staan de volgende doelstellingen centraal:

  • U bent zich bewust van uw eigen wensen ten aanzien van vrije tijd.
  • U bent zich bewust van de voordelen van vrije tijd activiteiten.
  • U begrijpt beter hoe u functioneert in vrijetijdssituaties en hebt praktische handvatten gekregen
  • U leert hoe en waar u informatie krijgt over vrijetijdsactiviteiten en hoe u kunt bepalen aan welke activiteiten u wilt gaan deelnemen.
  • U leert wat de mogelijkheden zijn op het gebied van vrijetijdsactiviteiten en wat u nodig heeft om de activiteit te gaan doen.
  • U ontdekt en ervaart nieuwe vrijetijdsactiviteiten (starten, evalueren en voortzetten).

De training bestaat uw 12 bijeenkomsten (1 per week) van 1,5 uur en vindt in groepsverband plaats en wordt begeleidt door één ergotherapeut en één sociaal cultureel werker. Het betreft een gesloten groep bestaande uit 8-10 deelnemers. Dat betekent dat er tussentijds geen nieuwe deelnemers kunnen instromen.

Aanmelden

Deze training kunt u alleen volgen in het kader van uw behandeling. U dient dus al in behandeling te zijn bij Mondriaan. Uw behandelaar kan u aanmelden voor deze training. Na aanmelding vindt er een kennismaking plaats alvorens u start met de training.