Deeltijdbehandeling Depressie (depressiegroep)

De deeltijdbehandeling depressie is een programma waarbij u drie dagen in de week therapie volgt, voor de duur van 16 weken. De deeltijdbehandeling is een aanvulling op of intensivering van uw poliklinische behandeling.

Het programma bestaat uit een combinatie van non-verbale therapieën, waarbinnen vooral activiteiten gedaan worden (zoals beeldende therapie, psychomotorische therapie, muziek- en ergotherapie) en verbale therapieën, waarbinnen voornamelijk wordt gesproken (zoals socio- en groepstherapie). De afwisseling tussen non-verbaal en verbaal maakt deze deeltijdbehandeling erg effectief.

De groep kan bestaan uit maximaal 12 deelnemers, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Het betreft een open groep waar telkens mensen instromen en uitstromen. Niet iedereen zit in dezelfde fase van behandeling.

Lees meer