Signaleringsplan bipolaire stoornis

Het signaleringsplan is een plan wat tot stand komt in een gesprek tussen u, uw familie/naasten en uw behandelaar. In dit plan geeft u aan welke actie u zelf kunt uitvoeren bij signalen van een dreigende terugval, maar ook wat een ander kan doen.

Het signaleringsplan bestaat uit 1 A4. U geeft aan welke signalen u waarneemt bij een dreigende depressie of manie. U vult in welke medicatie het best gebruikt kan worden als u een (hypo)manie of depressie voelt aankomen. U bent met dit signaleringsplan beter in staat zelf en tijdig te reageren als het dreigt mis te gaan. Dit is één van de manieren om meer controle te krijgen over uw eigen bipolaire stoornis. Belangrijk is dat u het signaleringsplan samen met uw behandelaar maakt. Vaak werkt u hier thuis aan en bespreekt het daarna met uw behandelaar. Het plan is dynamisch en het wordt jaarlijks met uw behandelaar geevalueerd en zo nodig bijgesteld.