Gespecialiseerde coaching bij bipolaire stoornis

Vaak hebben mensen met een bipolaire stoornis problemen die samenhangen met de depressie of manie. Zeker als de depressie of manie al wat langer voortduurt, of als er vaak episodes terugkomen.

Ondersteunende gesprekken door de verpleegkundige met expertise in bipolaire stoornissen, helpen u daarbij. We noemen dit gespecialiseerde coaching.

De gesprekken zijn gericht op:

  • ordening aanbrengen in de problemen van een manie of depressie of de problemen die daarmee samenhangen
  • helpen bij het vinden van oplossingen
  • tijdig signaleren van terugval