Psycho-educatie bipolaire stoornis

Psycho-educatie richt zich met name op het geven van voorlichting en informatie aan de patiënt en/of familie en naastbetrokkenen over de ziekte, oorzaken, symptomen, het verloop, de gevolgen en de eventuele behandeling.

Pycho-educatie is een vast onderdeel van de behandeling en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Kennis, vaardigheden en handelen zijn de drie belangrijke pijlers in de psycho-educatie. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over hoe om te gaan met de beperkingen van de ziekte heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.

Cursus psycho-educatie

De cursus ondersteunt patiënten, partner en familieleden om de last van de ziekte te verminderen. Samen met lotgenoten leert u op welke manier met de ziekte kan worden omgegaan.

De houding ten opzichte van bipolaire stoornis en het optreden van een eventuele nieuwe ziekteperiode spelen een belangrijke rol bij het verdere verloop ervan. Wanneer u en uw naasten meer weten over de bipolaire stoornis, dan kunnen u en uw naasten beter begrijpen waarom bepaalde problemen optreden en er ook beter op reageren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de kans op terugval groter is als de omgeving overbezorgd of erg verwijtend is. Lukt het de gezinsleden om op een 'voorspelbare' en duidelijke manier met elkaar om te gaan, dan is de kans op een terugval kleiner.

Uiteindelijk is het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten ook een goed middel om elkaar te helpen en te steunen. Onderzoek toont aan dat het volgen van deze cursus, terugval vermindert en inzicht vergroot.

Het eerste doel van de cursus is het geven van meer informatie aan u en uw familie of naasten. Daarnaast besteden we aandacht aan:

  • herkenning van vroege signalen van de ziekte
  • de mogelijkheden om erger te voorkomen
  • waardoor een episode kan worden uitgelokt
  • voorlichting over medicijnen
  • cognitieve klachten door stemmingswisselingen
  • de maatschappelijke mogelijkheden in de omgang met een bipolaire stoornis.