Detoxificatie

Het stoppen met regelmatig alcohol- en/of middelengebruik noemen we ontgiften of detoxificatie. Dit proces van ontgiften is moeilijk vol te houden en kan soms gevaarlijk zijn vanwege ernstige ontwenningsverschijnselen. Het is dan nodig om de detoxificatie door een medische behandeling te ondersteunen. In dit geval meldt uw ambulante behandelaar u aan voor het detoxteam.

De detoxificatie kan thuis of in de kliniek plaatsvinden, waarbij we indien mogelijk de voorkeur geven aan thuisdetox. Ons motto is thuis als dat kan, opname als dat echt moet.

Thuisdetox

Bij matig gebruik is het niet altijd nodig in de kliniek te ontwennen. Daarnaast is het kiezen voor een opname voor veel mensen een (te) grote stap. Binnen Mondriaan Volwassenen bieden we daarom een vorm van detoxificatie die intensiever is dan de reguliere ambulante behandeling, maar niet zo ingrijpend als een klinische opname. Wij zijn van mening dat het risico op terugval lager is als u vanaf het begin van de behandeling al in de thuissituatie stopt met uw gebruik.  

Tijdens deze behandeling vindt de ontwenning van alcohol of andere middelen onder begeleiding van professionals en in uw eigen vertrouwde thuissituatie plaats. Op deze manier went u samen met uw naaste (familie of buren) aan de veranderingen die het stoppen van uw alcohol- en/of middelengebruik met zich meebrengen. Indien nodig kan medicamenteuze behandeling hierin ondersteunen.

Na het kennismakingsgesprek met het detoxteam bekijken we of u in aanmerking komt voor de Ambulante Thuisdetox. Het is van belang dat u minimaal één naaste heeft die u in deze ontwenningsperiode kan bijstaan en dat uw mate van gebruik en uw lichamelijke en psychische gezondheid een behandeling in de thuissituatie toelaat. Indien dit het geval is, wordt u tijdens de ontwenningsperiode thuis bezocht door zowel een verpleegkundige als de hulpverlener die u is toegewezen is.

Klinische Detox

Indien het niet mogelijk is in de thuissituatie te ontwennen is een opname op de afdeling specialistische verslavingszorg op locatie Vijverdalseweg in Maastricht aangewezen. Tijdens een klinische opname op deze detoxafdeling is behandeling gericht op het ontwennen, verder aan te sterken en/of te stabiliseren en u goed voor te bereiden op een vervolgtraject .

Naast een groepsaanbod is er aandacht voor individuele ondersteuning en indien nodig kan er ook medicamenteuze behandeling gericht op de verslavingsproblematiek plaatsvinden. Ook kijken we naar evt. andere psychische klachten. Afhankelijk van de ernst van de problematiek duurt een opname 2 tot 4 weken. Mondriaan kiest bewust voor relatief korte opnames, omdat wij van mening zijn dat de afstand naar de thuissituatie bij langdurige opnames te groot wordt.

Nazorg

Met de nodige begeleiding lukt een detoxificatie altijd, maar het belangrijkste in de behandeling is het volhouden in de thuissituatie. Daarom bieden we u altijd een traject van nazorg dat kan bestaan uit contacten met uw ambulante behandelaar, met het thuisdetoxteam en/of dagbehandeling in het daghospitaal of deeltijdbehandeling verslavingszorg.