Vaktherapie

Bij vaktherapie ligt de nadruk niet op het praten maar op het doen. U ervaart tijdens de therapie wat u moeilijk vindt of waar u juist goed in bent.

U spreekt met de vaktherapeut af aan welk doel u gaat werken binnen één van de therapievormen. Dat wat u leert kunt u toepassen in uw dagelijks leven. Binnen Mondriaan bieden we de volgende vaktherapieën aan:

Vaktherapie kan o.a. geschikt zijn als u:

  • moeite heeft met het bespreken waar u last van heeft.
  • niet durft of kunt praten over ingrijpende ervaringen en emoties
  • moeilijk woorden kunt geven aan wat u voelt.
  • het soms moeilijk vindt om met emoties om te gaan
  • moeite heeft met het aanvoelen en aangeven van uw grenzen