Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken

Indien u uw alcoholgebruik, middelengebruik of gok- of gamegedrag wilt veranderen is een cognitieve gedragstherapie mogelijk geschikt.

In de cognitieve gedragstherapie staat verandering van alcohol- of middelengebruik of gokken centraal. De therapie helpt u bij het veranderen van gedrag door ander gedrag aan te leren: een andere leefstijl. Vroeger spraken we daarom van 'leefstijltrainingen'. Zo leert u in het vervolg anders om te gaan met situaties waarin u gewend was om te gebruiken of te gokken (zogenaamde risico­situaties).

In de trainingen wordt ingegaan op de basisvaardigheden waarmee u uw middelengebruik kan veranderen, bijvoorbeeld het maken van een goed en haalbaar veranderplan. Daarnaast oefent u vaardigheden om bijvoorbeeld problemen op te lossen. Inhoud van de training:

  • Analyse van de functie van het gebruik
  • Bespreken van nadelen van middelengebruik of gokken
  • Bespreken van voordelen van de beoogde gedragsverandering
  • Inzichtelijk maken van craving als een uitlokker van gebruik
  • Het bepalen van een haalbaar veranderdoel
  • Aanleren van zelfcontrolemaatregelen zoals verveling vermijden, risicosituaties vermijden (bijvoorbeeld niet naar het café gaan), alternatief gedrag aanleren, bijvoorbeeld sporten, uzelf belonen bij vooruitgang
  • Omgaan met trek/zucht/moeilijke momenten
  • Terugval voorkomen

De behandeling bestaat uit internetbehandeling in combinatie met persoonlijke contacten met uw behandelaar. Bij deze behandeling behoren huiswerkopdrachten.