Medicatietherapie

Medicatie kan een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. Voor een aantal aandoeningen is het zelfs de basis, zoals een stemmingsstabilisator bij de manisch-depressieve stoornis, stimulantia of atomoxetine bij AD(H)D of een antipsychoticum bij psychoses.

Bij andere aandoeningen kunnen ze een belangrijke aanvulling zijn, bijvoorbeeld als psychotherapie voor een depressie of een angststoornis onvoldoende effect heeft. En bij verslaving kan medicatie bijvoorbeeld helpen om terugval te voorkomen.

Medicijnen richten zich op het verminderen van uw symptomen. Bij het voorschrijven van medicatie wordt gelet op uw lichamelijke toestand, of u de medicatie verdraagt, het middel niet verslavend is en of het goed combineert met evt. andere medicatie die is voorgeschreven.

Soms is het ook verstandig om kalmerende medicatie (de zogeheten benzodiazepines zoals bijvoorbeeld oxazepam, lorazepam, etc.) af te bouwen, voordat u met een psychologische behandeling start om zo de therapie zo effectief mogelijk te laten verlopen. Onze artsen helpen u in dit geval bij het afbouwen. 

Tevens zoeken we, i.v.m. evt. bijwerkingen, samen met u naar een optimale  dosis die voldoende werkzaam is en tegelijkertijd goed wordt verdragen. In de therapie besteden we aandacht aan het bevorderen van medicatietrouw en bespreken we de noodzaak en het nut van medicatie. Ook wordt regelmatig met u gesproken over uw ervaringen over de bijwerkingen en of de medicatie bijgesteld moet worden.