AD(H)D Basisgroep en G-training

Deze trainingen voor mensen met AD(H)D zijn gericht op het leren herkennen en veranderen van de invloed van gedachten, op uw gevoel en gedrag.

Mogelijk heeft u, als gevolg van uw AD(H)D, door negatieve ervaringen in het verleden een negatief gedachtenpatroon ontwikkeld, hetgeen uw dagelijks leven nu beperkt. U denkt bijvoorbeeld ‘dat lukt me toch niet’, omdat iets eerder niet goed gelukt is en u probeert het daarom ook niet meer of u stelt het uit. Door u bewust te worden van deze vaak automatische negatieve gedachten, te onderzoeken of deze daadwerkelijk waar zijn en na te gaan of er misschien een andere, meer realistische gedachte voor in de plaats gesteld kan worden, kunt u zich beter gaan voelen en weer meer dingen doen. Deze trainingen zijn beiden een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT) met een praktisch werkboek voor zowel de behandelaar als patiënt.

Basisgroep

In de basisgroep, die zowel individueel als in een groep plaats vindt, kijken we in de eerste 4 sessies samen naar de invloed van uw gedachten en proberen we de negatieve gedachten te veranderen. In de volgende 4 sessies maken we een vertaalslag naar het ‘doen’ (gedrag), waarin we concrete doelen stellen en aandacht is voor vaardigheden zoals plannen en prioriteiten stellen.

G-training

In de G-training houden we de focus op het anders leren denken en het leren gebruiken van de G-methode. Ook leert u om meer aandacht te hebben voor positieve zaken en meer plezierige dingen te doen. De G-training wordt meestal individueel gegeven.