Exposure (in vivo)

Een behandeling met exposure (confrontatietherapie) richt zich, vanuit een cognitief gedragsmatige invalshoek, op het veranderen van (vermijdings)gedrag. Als u uw gedrag verandert, kan dat namelijk een gunstig effect hebben op angstgevoelens en de lichamelijke verschijnselen die bij angst horen.

Er zijn diverse exposure behandelingen zoals:

  • Exposure in vivo (exposure= blootstelling; in vivo = in de dagelijkse praktijk)
  • Exposure in vivo met responspreventie (responspreventie = nalaten van ongewenst gedrag)
  • Interoceptieve exposure (interoceptie = vermogen om prikkels van binnenuit het eigen lichaam waar te nemen)
  • Imaginaire exposure (imaginaire = denkbeeldig) .

Exposure in vivo

In deze behandeling wordt u in de dagelijkse praktijk bloot gesteld aan gevreesde situaties, die bij u angst oproepen en die u om deze reden vermijdt. Bij angstklachten denkt u in situaties, die u beangstigend vindt, dat de angst alleen maar erger wordt tot u dit niet meer aan kan. Echter indien u in een (niet al te) beangstigende situatie blijft en niet wegloopt, dan zult u zien dat de ramp waarvoor u bang was, niet plaatsvindt. De angst verdwijnt na verloop van tijd. Het principe van de exposure is dat door regelmatige blootstelling aan deze situaties er een gewenning zal optreden en uiteindelijk zal de angst afnemen.

Exposure in vivo met responspreventie

Deze exposure in vivo behandeling heeft een extra element. U zoekt wederom uw angsten op en leert wat u in die situaties kunt doen om u angst te verminderen. Echter daarnaast voert u geen dwanghandelingen uit,  die u normaal uitvoert om uw angst tegen te gaan. Dit gaat in kleine stappen.

Interoceptieve exposure

U wordt tijdens deze behandeling blootgesteld aan lichamelijke sensaties zodat de angst, die deze sensaties oproepen, kan uitdoven.

Imaginaire exposure

Tijdens deze behandeling roept u in gedachten (het verlevendigen van) een beladen situatie op, waar u de aandacht op blijft richten totdat de angst afneemt.

Er wordt bij exposure behandelingen o.a. gewerkt met registratieformulieren en huiswerkopdrachten om in een rustig tempo, met kleine stapjes, uw angst op te zoeken. Exposure is geen gemakkelijke behandeling. Maar u merkt al snel tijdens deze behandeling dat uw angsten afnemen, u zich meer zelfverzekerd voelt, minder situaties vermijdt en weer vertrouwen krijgt in uw eigen lichaam. Uit wetenschappelijk onderzoek komt deze behandeling naar voren als de meest effectieve behandeling voor angststoornissen.

Lees meer