EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, wordt met name toegepast bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, nare gebeurtenis, waarbij het eraan denken nog steeds heftige emoties oproept.

Bij EMDR wordt u gevraagd terug te denken aan de traumatische gebeurtenis. Tegelijkertijd wordt u afgeleid. Vaak is die afleiding in de vorm van geluiden, die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. In sommige gevallen wordt er gewerkt met oogbewegingen waarbij u de hand van de behandelaar moet volgen. Het doel van EMDR is om de traumatische ervaringen te ‘verwerken’, dat wil zeggen de klachten te verminderen zodat u uw dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken.

Tijdens de intake is er aandacht voor de oorzaak en achtergrond van de klachten, kijkt uw behandelaar samen met u naar uw draagkracht en krijgt u uitleg over de behandeling. EMDR werkt vaak snel. De eerste dagen na een behandelsessie kunt u zich nog wel onrustig voelen. Klachten zoals herbelevingen en nachtmerries en de verhoogde prikkelbaarheid zullen doorgaans na verloop van tijd minder worden. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke ervaring terug te denken.


Onderzoek heeft de werkzaamheid van EMDR aangetoond, maar hoe het precies werkt is nog onduidelijk. Er wordt van uitgegaan dat EMDR het verwerkingsproces in de hersenen stimuleert. Uit onderzoek blijkt dat EMDR de toegankelijkheid van de herinneringen vergroot en leidt tot lichamelijke ontspanning. Hierdoor veranderen de herinneringen en worden ze opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm.

EMDR vindt in individuele sessies plaats.

De EMDR-behandeling binnen de generalistische basis ggz is enkel geschikt voor klachten ontstaan door een eenmalige schokkende gebeurtenis.