ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Acceptance and Commitment Therapy, ook wel afgekort ACT genoemd, is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor verschillende psychische klachten.

Het betreft een nieuwe generatie gedragstherapie die al verschillende jaren succesvol wordt toegepast. ACT combineert onderdelen van cognitieve therapie en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) met acceptatie en mindfulness. Met ACT leert u flexibeler te functioneren. ACT helpt u bewuster te leven op alle levensdomeinen zoals werk, relaties, persoonlijke groei en ontspanning.

ACT draait om het aanleren van een aantal vaardigheden, waardoor u beter in staat bent om met uw problemen om te gaan. ACT is er tevens op gericht om een leven te gaan leiden volgens wat voor u werkelijk belangrijk is in plaats van te leven in het teken van uw psychische klachten. Binnen ACT leert u om het zinloze gevecht tegen vervelende gedachten, beelden, obsessies, emoties, herinneringen en lichamelijke sensaties te staken. De therapeut bekijkt samen met u hoe u uw klachten kunt leren accepteren met als doel een waardevol leven te leiden.