Acceptance and Commitment Therapie

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

ACT leert u om anders om te gaan met uw klachten, waardoor u er niet steeds in vastloopt en er meer ruimte ontstaat voor wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Het wegnemen van uw klachten staat niet zozeer centraal. Vaak is de strijd tegen de angst of andere klachten erger dan de kwaal. Niet de inhoud van gedachten staat centraal in de behandeling, maar het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten. Kortom het veranderen van de functie van deze gedachten. 

U leert ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar uzelf te kijken en tenslotte de aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden merkt u dat u nier meer zo snel vastloopt in uw klachten. Vervolgens richten we ons op het opnieuw investeren in uzelf. Concreet investeren in de dingen die er voor u echt toe doen.

Het uiteindelijke doel van een ACT-behandeling is het creëren van meer psychologische flexibiliteit. Het anders leren omgaan met de moeilijkheden in het leven. Daarbij reikt ACT u een aantal middelen aan om beter toe te komen aan wat u eigenlijk zou willen doen in uw leven. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ACT effectief is. ACT kan ingezet worden bij o.a. angst, depressie en psychotische stoornissen. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als u klachten heeft, u kunt het ook gebruiken om uw kwaliteit van leven te verhogen en uw persoonlijke veerkracht te vergroten.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. U gaat zelf aan de slag met ACT en ontwikkelt middels ervaringsgerichte oefeningen zelf de verschillende ACT‐vaardigheden.