Mindfulness bij Autisme

Mindfulness is een therapievorm die u kan helpen om grenzen beter aan te voelen, gedachten makkelijker los te laten en hierdoor minder snel overbelast te raken.

Het doel van deze training is om te leren meer in het moment te leven, o.a. middels verschillende meditatieoefeningen. Tijdens de training worden verschillende meditatietechnieken aangeleerd, geoefend en vervolgens nabesproken. Door deze meditatietechnieken leert u om uw aandacht bewust te richten op bijvoorbeeld uw ademhaling, uw omgeving of uw lichaam. Het gaat dus niet om ontspanningsoefeningen. Daarnaast is het de bedoeling om een mildere, accepterende houding naar uzelf te ontwikkelen.

Deze mindfulness training is speciaal opgezet voor mensen met autisme, waarbij minder een beroep wordt gedaan op de communicatievaardigheden en het verbeeldingsvermogen en sociaal inzicht (theory of mind), zaken waar mensen met autisme vaker moeite mee hebben.

De training bestaat uit 9 sessies, die individueel of in een groep geboden kunnen worden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Naast deze sessies is het de bedoeling dat u de geleerde technieken regelmatig thuis oefent, opdat u er in uw dagelijks leven profijt van gaat hebben. Samen met uw behandelaar wordt bekeken, of deze therapievorm in uw behandeling past. De training wordt gegeven aan de hand van het boek ‘Mindfulness bij volwassenen met autisme’, geschreven door Annelies Spek en met tekeningen van René Hazebroek.