Creatieve Therapie

Creatieve therapie is een expressieve therapievorm. De therapie richt zich op het observeren van psychosociale problemen en het bewerkstelligen van veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen. De therapeut werkt aan de hand van overeengekomen behandeldoelen.

Het bijzondere aan deze therapievorm is dat gebruik wordt gemaakt van een expressief middel, zoals muziek, creatief materiaal of beweging. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Hoe iemand creatief te werk gaat is een afspiegeling van hoe men dat in het gewone leven doet. In de therapie kunnen emoties worden ervaren en zo nodig worden besproken.