Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (afgekort tot DGT) is een therapie, ontwikkeld door Marsha Linehan, die mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis helpt om heftige emoties zoals verdriet, somberheid, wanhoop, angst, boosheid of een wisseling van heftige emoties (dan weer blij, dan weer boos, dan weer verdrietig) beter in evenwicht te krijgen.

DGT helpt u om meer grip te krijgen op die heftige emoties door ze te gaan onderzoeken, begrijpen en er beter mee te leren omgaan.

Overspoeld door emoties

In de therapie kijkt u onder andere naar de manier van denken in situaties waarbij die heftige emoties een rol spelen. U leert gaandeweg uw manier van denken te veranderen. DGT kan ook helpen om het (vaak impulsieve) gedrag dat veroorzaakt wordt door de heftige emoties, beter onder controle te krijgen. Soms zorgen die emoties ervoor dat u dingen doet die niet effectief zijn. Bijvoorbeeld in bed blijven liggen bij somberheid, terugtrekken of dingen vermijden bij angst, drank of drugs gaan gebruiken om die wanhopige of nare gevoelens maar niet te hoeven voelen. Of u kunt u zelf pijn doen (zelfbeschadiging) of dood willen bij wanhopig, leeg of woedend voelen. Het kan ook dat u te snel ruzie krijgt bij boosheid waardoor relaties mis lopen.

DGT leert u fase- en stapsgewijs om op een andere manier met die emoties om te gaan, zodat u controle krijgt  over het gedrag dat uiteindelijk schade brengt en uw kwaliteit van leven negatief beïnvloedt.

De behandeling

DGT is een ambulant, gestructureerd en geprotocolleerd behandelprogramma van 48 weken en bestaat binnen PsyQ behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen uit vier onderdelen:

 1. Individuele therapie: Iedere week heeft u een afspraak met uw individuele DGT behandelaar. Aan de hand van een dagboekkaart bespreekt u het verloop van uw week en analyseert u moeilijke momenten. Samen maakt u plannen om dergelijke momenten een volgende keer makkelijker en effectiever door te komen. Zo werkt u stap voor stap aan het verminderen van schadelijk gedrag en het verbeteren van leven.
 2. Vaardigheidstraining: Iedere week is er een bijeenkomst vaardigheidstraining in een groep. Deze training bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. De onderwerpen zijn:
  • Mindfulness
  • Intermenselijke effectiviteit
  • Emotie regulatie
  • Frustratietolerantie

  Na 24 weken worden de modules uit de vaardigheidstraining herhaald.

 3. Telefonische consultatie: Wanneer het niet goed gaat en u moeite heeft met het toepassen van (geleerde) vaardigheden, kan telefonische consultatie plaatsvinden.

 4. Psychomotore therapie (PMT) DGT: Iedere week is er een groepsbijeenkomst psychomotore therapie. In deze therapie wordt er d.m.v. sport en spel geoefend met het inzetten van DGT vaardigheden in de praktijk. Lees hier meer over PMT.

Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team. In dit team vindt overleg plaats tussen de DGT behandelaren over (het verloop van) uw behandeling.

Wat leert u?

In de behandeling leert u uw eigen probleemgedrag onderzoeken en veranderen door uw  denken te onderzoeken (opvattingen en manier van denken) en te veranderen. DGT is een steunende therapie, het probeert goede kwaliteiten naar boven te halen. U leert vaardigheden om beter met u zelf, uw emoties en anderen om te gaan. De behandeling zoekt een evenwicht tussen accepteren en veranderen, leren om dingen die u niet kunt veranderen beter te accepteren en te verdragen. DGT is een samenwerkingsbehandeling, samen wordt onderzocht hoe problemen in uw leven in elkaar zitten en wordt gekeken wat werkt. Maar problemen worden niet van u overgenomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de oplossingen.

Aanmelden en meer informatie

DGT vindt plaats binnen het behandelprogramma persoonlijkheids-stoornissen, locatie PsyQ Heerlen. Aanmelding voor DGT verloopt via uw hoofdbehandelaar van dit  behandelprogramma. Indien u nog niet in behandeling bent bij Mondriaan kan uw huisarts of specialist van een andere ggz-instelling u verwijzen.

Wanneer u meer wil weten over deze behandeling dan kunt u, via locatie PsyQ Heerlen, contact opnemen met:

 • Marcel Bellefroid, verpleegkundig specialist, coördinator DGT
 • Desiree Hengelbrock  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, coördinator DGT