Cognitieve gedragstherapie

Wanneer u belangrijke zaken en gebeurtenissen in uw leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt u gemakkelijk somber of geïrriteerd. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van zowel uw denkpatronen (cognities) als uw gedragspatronen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest effectieve behandelingen bij depressies en angstklachten, maar wordt toegepast bij veel psychische problemen. 

Het uitgangspunt bij cognitieve therapie is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer somberheid veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis oproept u depressief of somber maken. Door negatieve gedachten te veranderen kan de stemming verbeteren. Naast negatieve gedachten is wat u doet ook van invloed op hoe u zich voelt. Als u door uw psychische klachten bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterken de klachten in plaats van dat deze verminderen. Binnen de cognitieve gedragstherapie kijkt u samen met uw behandelaar welk gedrag niet werkt en oefent u nieuw gedrag. 

Samen spoort u gedachten op die u somber of angstig maken. Vervolgens toetst u deze gedachten met de werkelijkheid. U leert onjuiste of irrationele gedachtes te vervangen door andere, meer helpende gedachtes. Daarnaast inventariseert u samen met uw behandelaar gedragspatronen die u somber maken. U leert om anders te reageren op bepaalde omstandigheden.

Bij deze behandeling behoren huiswerkopdrachten, zoals het bijhouden van gedachtendagboekjes of het toetsen van bepaalde opvattingen. Er wordt bij cognitieve gedragstherapie gebruik gemaakt van internetbehandeling in combinatie met persoonlijke contacten met uw behandelaar.