Acceptance and Commitment Therapie

Acceptance and Commitment Therapie (ACT, Hayes) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie.

De reguliere Cognitieve Gedrags Therapie (CGT) helpt u te ontdoen van verontrustende gevoelens of irrationele gedachten, herinneringen en impulsen; om deze te beheersen, te vervangen of te elimineren. ACT leert u om u anders te verhouden tot uw klachten (zonder deze weg te willen nemen, te controleren of te vervangen), waardoor er meer ruimte ontstaat voor wat u echt belangrijk vindt in uw leven. Het wegnemen van uw klachten staat niet zozeer centraal. Vaak is de strijd tegen de angst of andere klachten nog erger dan de kwaal. Het doel is het creëren van bereidheid om onprettige gevoelens te ervaren. 

ACT is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzochte behandelmethode voor psychische klachten. ACT blijkt heel goed bruikbaar als behandeling voor mensen die meer voluit willen leven. Hoewel ACT ingezet kan worden voor allerlei vormen van psychisch lijden, is deze behandelvorm met name geschikt bij angst- en stemmingsklachten.

Het doel van een ACT-behandeling is het creëren van meer psychische flexibiliteit. Het anders leren omgaan met de moeilijkheden in het leven. Daarbij geeft ACT een aantal middelen om beter toe te komen aan wat u eigenlijk zou willen doen in uw leven.

ACT heeft raakvlakken met Mindfulness. Daar waar de Mindfulness zich voornamelijk richt op het kunnen zijn met positieve en negatieve ervaringen en met het vermogen om stil te kunnen staan, richt ACT zich op het in beweging komen vanuit 'zijn'. Wat is echt belangrijk voor u? Hoe kunt u dat wat u altijd al had willen doen of zijn, omzetten in waardevol handelen? Soms hebben we het gevoel vast te zitten. Angst voor de toekomst, angst voor verandering, vastzitten in een bepaalde sleur. Hoe gaat u om met zaken die u het gevoel geven vast te zitten?

Wij bieden ACT individueel of als een groepsinterventie aan. Bij deze behandelvorm behoren huiswerkopdrachten.