Psycho-educatie

Bij psycho-educatie krijgt u uitgebreid informatie over wat een bepaald ziektebeeld is, wat de gevolgen zijn, welke behandelingen er mogelijk zijn en wat de bijdrage van medicijnen kan zijn. Familieleden worden zo mogelijk hierbij betrokken om te leren hoe zij het best om kunnen gaan met uw psychische problematiek.

Psycho-educatie vindt plaats via internetbehandeling in combinatie met persoonlijke contacten met uw behandelaar.