Cognitieve therapie

In de cognitieve therapie wordt uitgegaan van een sterkte relatie tussen uw gedachten (cognities) en uw psychische ziekte. Iemand kan negatieve gedachten over zichzelf, over anderen en over de wereld ontwikkelen en daarvan depressief worden.

Door de 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook uw stemming verbetert en uw gedrag verandert.

In deze therapie gaat de therapeut met u in gesprek over de manier waarop uw gedachten uw leven beïnvloeden. Die gedachten zijn er natuurlijk niet ‘zomaar’.
Zij hebben hun oorsprong in wat u van zichzelf vindt, in uw drijfveren, uw emoties, in de overtuigingen die u hebt opgedaan door maatschappij en opvoeding, in uw karakter, in de omstandigheden waarin u  zich bevindt, enzovoort. In plaats van gedachten vast te houden die bijdragen aan angst, verwarring, moedeloosheid, kwaadheid enzovoort, ligt het accent in de therapie op inzicht en op het aanleren van gedachten die u beter doen voelen. Hierdoor kan uw houding positiever worden, keuzes en gedrag worden aangepast en de klachten verminderen.