Schema Focused Therapy (SFT)

Schematherapie (SFT) is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het uitgangspunt van schematherapie is dat we op grond van aanleg en ervaringen in onze jeugd, ideeën en overtuigingen ontwikkelen. Deze, vaak onbewuste, ideeën en overtuigingen worden schema’s genoemd.

Ze beïnvloeden hoe we denken en voelen en hoe we ons gedragen.  Soms kloppen de ideeën en overtuigingen die we gedurende de kindertijd en adolescentie ontwikkelen niet meer goed met de huidige werkelijkheid. Onze schema’s zijn dan disfunctioneel geworden. Dit betekent dat ze ons in het heden hinderen om op een soepele wijze en naar tevredenheid te functioneren en onze behoeften te vervullen, zowel op persoonlijk vlak alsook op het gebied van school of werk. 

Het doel van schematherapie is deze schema’s zodanig te bewerken, dat u er niet meer door gehinderd wordt. De therapie is niet alleen gericht op directe klachten/symptomen. U leert om meer greep op uw gedachten en emoties te krijgen. Schematherapie helpt u de oorsprong van gedragspatronen te ontdekken en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht en met gerichte oefeningen wordt gewerkt aan verandering in deze patronen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar ook uw gedachten en gevoelens. Het uiteindelijke doel is dat u zich prettiger, gezonder en gelukkiger gaat voelen en u zich meer opgewassen voelt tegen problemen.

Werkwijze en aanmelding

Binnen Mondriaan/ PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen wordt schematherapie in groepsverband gegeven; ambulant of in deeltijd. Tijdens de sessies wordt er gewerkt met zowel gedragsmatige-, cognitieve- als ervaringsgerichte oefeningen. De groep geeft feedback en helpt u om op deze manier corrigerende ervaringen op te doen. De voorbereiding van de behandeling bestaat uit een (online) introductie en het maken van een “casusconceptualisatie”, een probleemanalyse die dient als leidraad voor de behandeling.

Ambulant

Deze vorm bestaat uit tweewekelijkse individuele contacten en wekelijkse groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en vindt plaats op woensdagmiddag op locatie Oranjeplein in Maastricht of op dinsdagmiddag op locatie Welrade in Heerlen. De groep duurt maximaal 1 jaar.

Deeltijd

Deze vorm is bedoeld voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek waar een intensievere behandeling gewenst is. Deze intensievere deeltijdbehandeling bestaat uit tweewekelijkse individuele contacten en meerdere wekelijkse groepscontacten. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende vormen van behandeling zoals groepspsychotherapie, beeldende therapie en psychomotore therapie. Ook wordt de week gezamenlijk geopend met het formuleren van weekdoelen en gezamenlijk gesloten met het formuleren van een “take home” boodschap. De groep bestaat uit 8 deelnemers en vindt 2 maal per week plaats op locatie Welrade in Heerlen. De behandeling duurt maximaal 9 maanden.

Uw huidige behandelaar kan u aanmelden voor SFT ambulant of SFT deeltijd. Indien u nog niet in behandeling bent kan uw huisarts u aanmelden bij het behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen.