Schematherapie (SFT)

Deze vorm van psychotherapie helpt u om de oorsprong van bepaalde gedragspatronen op te sporen en te veranderen. In onze jeugd hebben we op grond van aanleg en bepaalde (soms zeer ingrijpende) ervaringen, ideeën en overtuigingen ontwikkeld over onszelf, de ander en de wereld. Dit noemen we ‘schema’s’.

Deze schema’s blijken onze manier van functioneren op het gebied van gevoelens, gedachtes en gedrag sterk te beïnvloeden. Al deze patronen hielpen u vroeger om met bepaalde situaties om te gaan en om het hoofd boven water te houden in moeilijke omstandigheden. Nu zitten deze patronen soms in de weg om op een soepele wijze en naar tevredenheid te functioneren en behoeften te vervullen. Dit geldt zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van bijvoorbeeld relaties en werk.

De schemagerichte psychotherapie is erop gericht om bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen, alsook bij mensen met (chronische) angst- en stemmingsklachten waarbij hun persoonlijkheid een rol speelt, deze patronen op te sporen, te verhelderen en ze uiteindelijk te veranderen zodat u zich beter gaat voelen, beter kunt opkomen voor u zelf en algemeen gezegd: beter voor u zelf kunt zorgen. U leert voelen wat uw behoeftes zijn en leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Er bestaan kortdurende- en langdurige vormen van schematherapie.