Ondersteunende groepsbehandeling

Door het delen van ervaringen en belevingen vindt u steun bij anderen, waardoor er stabilisatie is en minder terugval van de psychiatrische problematiek.

Met name wanneer u snel uit uw evenwicht raakt en de veranderingsmogelijkheden beperkt zijn als gevolg een van ernstige persoonlijkheidsproblematiek is deze vorm van behandeling geschikt. U wordt gestimuleerd om aan sociale activiteiten deel te nemen.